8 formacji wykresu handlowego, które powinieneś znać

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Przeszłość często się powtarza i nigdzie nie jest to bardziej prawdziwe niż na rynku akcji. Inwestorzy, którzy poświęcają czas na badanie i ocenę tego, jak aktywa radziły sobie w różnych warunkach na przestrzeni czasu, często mogą zidentyfikować podobne sytuacje na obecnym rynku. Dogłębne zbadanie tego, jak aktywa zyskiwały i traciły na wartości w przeszłości, może ujawnić spójne wzorce, które w połączeniu z dodatkową analizą istotnych czynników mogą zapewnić dokładne przewidywanie przyszłych wyników.

Jednym ze sposobów na zebranie tych informacji jest analiza formacji wykresów handlowych. Są to kształty tworzące się na wykresie giełdowym, które wskazują, co dana akcja może zrobić w oparciu o to, co zrobiła w przeszłości. Kiedy potrafisz zidentyfikować te kształty i ich znaczenie, możesz podejmować zyskowne decyzje, niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada.

Black Eagle Financial Group jest jedną z najbardziej szanowanych firm na świecie. własne firmy handlowe w Nowym Jorku. Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby opisać najczęściej używane formacje wykresów cenowych i ich znaczenie, abyś mógł wdrożyć je do swoich działań handlowych.

Kategorie wzorców analizy technicznej  

Traderzy analizują przeszłe wyniki aktywów przy użyciu trzech kategorii wzorców wykresów giełdowych. Większość aktywów doświadcza każdej z nich w pewnym momencie. 

Kontynuacja

Obecny trend jest na dobrej drodze do kontynuowania tej samej trajektorii. 

Odwrócenie

Obecny kurs zmieni kierunek.

Dwustronne

Zmienność na rynku może spowodować zmianę trendu w dowolnym kierunku. 

Handel świecami zazwyczaj opiera się na formacjach wykresów handlowych. Traderzy śledzą formacje świecowe, aby przewidywać ruchy rynkowe na podstawie kształtu i koloru świec na wykresie.

Zastosowanie wzorców do wyników może zidentyfikować trendy, ale żaden z nich nie jest dokładny w 100%. Co najwyżej istnieje około 89% szans na dokonanie dokładnej prognozy na podstawie wykresu, więc inwestorzy i traderzy nigdy nie powinni całkowicie polegać na tego typu analizie technicznej jako jedynym narzędziu. 

Jak opór i wsparcie wpływają na rozwój formacji 

Znajomość punktów wsparcia i oporu ma kluczowe znaczenie dla opracowywania strategii handlowych z wykorzystaniem formacji wykresów.

Wsparcie to poziom, przy którym cena akcji przestaje spadać i rozpoczyna trend wzrostowy. Opór jest przeciwieństwem: wzrost zatrzymuje się, a cena aktywów zaczyna spadać. 

Najskuteczniejsze i najdokładniejsze wzorce wykresów wykorzystywane w analizie technicznej 

Większość traderów wykorzystuje te wzorce analizy technicznej do analizowania trendów rynkowych:

1. Wchodzenie i schodzenie po schodach

Ceny akcji nie rosną ani nie spadają liniowo. Wahają się w niewielkich przyrostach. Jeśli jednak nadal poruszają się w jednym ogólnym kierunku, tworzą rosnące lub malejące schody.

Schody mogą ujawnić możliwości szybkiego działania w przypadku krótkoterminowych zmian rynkowych. Na przykład sprzedaż aktywów, które znajdują się w ogólnym trendzie spadkowym, gdy doświadczają niewielkiego skoku w górę, może ograniczyć straty.

2. Głowa i ramiona 

Formacja głowy i ramion ma wysoki szczyt, z nieco niższymi po obu stronach. Zazwyczaj wskazują one na odwrócenie trendu w dół, ponieważ chociaż każdy szczyt spada z powrotem do tego samego punktu wsparcia, po osiągnięciu trzeciego szczytu aktywa zazwyczaj zaczynają wykazywać tendencję spadkową. 

3. Podwójne dno 

Trend podwójnego dna zazwyczaj wskazuje na odwrócenie trendu w górę. Występuje on w okresie wyprzedaży, w wyniku której aktywa spadają do poziomu wsparcia. Następnie trend przesuwa się w górę w kierunku punktu oporu, spada z powrotem do poziomu wsparcia, a następnie ponownie zaczyna poruszać się w górę w ogólnie pozytywnym kierunku.

4. Zaokrąglona góra i dół

Zaokrąglone górne lub dolne formacje wykresu handlowego również sygnalizują odwrócenie trendu. Zaokrąglony szczyt ma kształt odwróconej litery U, która pokazuje, że aktywa wykazują tendencję spadkową, podczas gdy zaokrąglone dno jest odwrotnością: kształt litery U pokazuje trend wzrostowy. Są to zazwyczaj stopniowe zmiany, które pojawiają się w ciągu kilku sesji handlowych.

5. Proporczyki lub flagi 

Okresy wzrostów, po których następuje konsolidacja i spadek, tworzą na wykresie kształt proporczyka lub flagi. Kształt proporczyka tworzy się, ponieważ zwykle występuje początkowy okres znacznych wzrostów, po którym następują mniej dramatyczne wahania. 

6. Klin 

Gdy cena aktywa pozostaje pomiędzy dwiema nachylonymi liniami wsparcia i oporu, wskazuje to na formację klina. Klin zwyżkujący ma bardziej stromą linię wsparcia, co wskazuje na bardziej trwały spadek ceny, gdy spadnie ona poniżej tej linii. Spadający klin ma bardziej stromą linię oporu, wskazując, że cena będzie nadal rosnąć nawet po przekroczeniu tej linii. 

7. Kubek i uchwyt

Formacja kubka z uchwytem jest formacją kontynuacji trendu, która łączy w sobie formacje zaokrąglonego dna i klina. Kształt litery U kubka pokazuje stopniowy trend wzrostowy, dopóki aktywa nie przejdą przez okres, w którym cena spada, ale tylko w obrębie dwóch równoległych linii wykresu cenowego typu klin. Ostatecznie cena przebije linię oporu i będzie kontynuować trend wzrostowy.

8. Trójkąt symetryczny 

Obserwowanie trójkąta symetrycznego jest przydatne na niestabilnym rynku, ponieważ jest to formacja dwustronna, która może potencjalnie wskazywać ogólny kierunek akcji. Trójkąty te tworzą się, gdy ceny aktywów zbiegają się, ponieważ szczyty są niższe, a dołki wyższe.

Może nie być jasnych wskazówek co do tego, w którą stronę poruszy się wartość, zanim utworzy się trójkąt. Jednakże, gdy tak się stanie, należy przygotować się na wybicie w dowolnym kierunku. 

Podejmuj najbardziej świadome decyzje handlowe z Black Eagle Financial Group 

Łącząc elementy funduszu hedgingowego i firmy świadczącej usługi finansowe, Black Eagle Financial Group stara się pomóc traderom zmaksymalizować ich wyniki dzięki wsparciu, narzędziom i zasobom, które pomagają im rozwijać umiejętności i wznosić inwestycje na nowe wyżyny. Dzięki poradnikom ekspertów, wglądowi w psychologia tradingui wsparcie w celu zabezpieczenia kapitału, zarządzania ryzykiem i zachowania zgodności z przepisami, pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele bez nadmiernych kosztów i ryzyka. 

Skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer (833) 253-2453 i dowiedz się więcej o wykorzystywaniu formacji wykresów handlowych jako części zyskownej strategii inwestycyjnej.

Często zadawane pytania 

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi formacji wykresów giełdowych i sposobów ich wykorzystania. 

Jaki jest najlepszy sposób na naukę formacji wykresów handlowych?

Najlepszym sposobem na nauczenie się rozpoznawania i interpretowania wzorców wykresów handlowych jest porównanie ich z danymi historycznymi, aby zobaczyć, jak ceny zmieniają się w różnych warunkach rynkowych. Użyj algorytmów rozpoznawania wzorców wykresów, aby zastosować różne opcje do poprzednich informacji i zobaczyć, gdzie się pokrywają. 

Czy wzorce są dokładne? 

Nie, formacje wykresów giełdowych nie zawsze są nieomylne; co najwyżej sprawdzają się w przewidywaniu trendów między 50% a 89% czasu. Mogą pokazywać fałszywe sygnały, więc połącz je z innymi wskaźnikami i metodami analizy, aby uzyskać najbardziej kompletny obraz. 

Który wzór jest najlepszy do handlu?

Większość ekspertów zgadza się, że głowa i ramiona to najbardziej wiarygodne formacje wykresów handlowych, szczególnie w przypadku wykrywania odwrócenia trendu. 

Jakich ram czasowych używają inwestorzy do identyfikacji wzorców cenowych?

Dzienne lub tygodniowe ramy czasowe, które identyfikują kurs aktywów, są przydatne do identyfikacji długoterminowych wzorców. Krótsze interwały (np. co pięć lub 15 minut) ułatwiają dostrzeżenie najlepszych punktów wejścia i wyjścia.

Udostępnij ten post

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Powiązane posty

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Jak wykorzystać analizę fundamentalną w prop tradingu?

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Czym jest handel wysokiej częstotliwości?

1 czerwca 2024 r.

Informacje

8 formacji wykresu handlowego, które powinieneś znać